6. Italská kartografická škola

6.1. Pietro Vesconte

Pietro Vesconte pocházel z Janova, ale většinu svých map vytvořil v Benátkách. Soustředil se hlavně na námořní mapy, které tvořil v období přibližně od roku 1310 až do roku 1330. Jeho jméno se objevuje na atlase z roku 1318 a jedná se zřejmě o první námořní atlas vůbec. Vesconte je považován za prvního profesionálního kartografa, který poctivě označoval datum, kdy mapu vytvořil. Bohužel ale ne vždy se dochoval originál jeho mapy a datum na reprodukované mapě už nemusí být vždy datem tvorby originální mapy.

Obrázek 15. Vesconteho mapa, 1320


Vesconte byl jedním z prvních, kdo před rokem 1400 k doplnění méně známých míst používal své představivosti a tvořil tak působivé mapy. Na mapě, kterou vytvořil v roce 1320, zobrazil pobřeží obklopující Středozemní a Černé moře s neobvyklou přesností. Vesconteho světové mapy byly kruhové, východně orientované a měly znaky portolánových map. Mapy barvil typickými barvami pro období středověku, kde oceány, moře a řeky byly zelené, pohoří hnědé, hrady byly červené, pevnina bílá a hlavní města byla reprezentována korunkami. Zřejmě měl velký vliv na italskou kartografickou školu a na mapy, které přímo následovaly.