Středověká evropská kartografie

Roman Rychtera


Obsah

1. Úvod
1.1. Mapa a její orientace
1.2. Definice mapy
2. Mapování ve středověku
2.1. Historický vývoj
2.2. Vývoj ve středověku
3. Mappae Mundi
3.1. Význam mappae mundi
3.2. Inspirace pro mappae mundi
3.3. Mytické motivy
4. Druhy mappae mundi
4.1. Pásmové mapy
4.2. Kruhové mapy (T-O mapy)
4.3. Beatovy mapy
4.4. Komplexní mapy
4.4.1. Herefordská mapa
5. Portolánové mapy
5.1. Rysy, definice a rarita portolánových map
5.1.1. Rysy portolánové mapy
5.1.2. Definice portolánové mapy
5.1.3. Rarita portolánových map
5.2. Kompasové růžice
5.2.1. Druhy kompasových růžic
5.2.2. Původ kompasové růžice
5.2.3. Motivy, barvy a symboly
5.2.4. Body kompasové růžice
5.3. Carte Pisane
6. Italská kartografická škola
6.1. Pietro Vesconte
7. Katalánská kartografická škola
7.1. Mapy Angelina Dulcerta
7.2. Katalánský Atlas
7.2.1. Vznik atlasu
7.2.2. Popis částí atlasu
8. Závěr
Použité zdroje

Abstrakt

Pro tvorbu své semestrální práce jsem vybral téma evropské středověké kartografie. V práci se budu zabývat převážně portolánovými mapami z období od konce třináctého až do konce čtrnáctého století. V prvních několika kapitolách stručně zpracuji historický vývoj mapování v období středověku včetně ukázek typů tehdy známých map. Budu se rovněž snažit velmi stručně naznačit určité rozdíly a přínosy mimoevropských kartografických škol.