Google SketchUp

Roman Rychtera


Obsah

1. Úvod
1.1. Hlavní rysy programu
1.2. Nastavení prostředí
1.3. Pohyb v prostředí programu
1.4. Tvorba linií, obdélníků, polygonů
1.5. Třetí rozměr
2. Skupiny, komponenty, vrstvy
2.1. Charakteristika skupin [1]
2.2. Charakteristika komponent (navíc k charakteristice skupin) [1]
2.3. Knihovny Komponent
2.4. Vrstvy
3. Druhy povrchů, styly a stíny
3.1. Druhy povrchů (materiály)
3.2. Styly
3.2.1. Skicové hrany
3.2.2. Vodoznaky
3.3. Stíny
4. Ukázka hotového modelu
4.1. Renderování
5. Modelování terénu
5.1. Tvorba TIN
5.2. Upravování TIN
5.2.1. „Terén z roviny“ (Sandbox From Scratch)
5.2.2. „Terén z vrstvenic“ (Sandbox From Contours)
5.2.3. „Jmenný zdvih/pokles“ (Smoove)
5.2.4. „Otisknout“ Stamp
5.2.5. „Zavěsit“ (Drape)
5.2.6. „Zjemnit síť“ (Add Detail)
5.2.7. „Přehodit hranu“ (Flip Edge)
5.3. „Funkční terén“ (Functional Terrain)
6. Google SketchUp PRO
6.1. Vylepšení ve verzi Pro
6.2. Dostupnost a cena
7. ArcGIS Plug-in
7.1. Instalace ArcGIS plug-in
7.2. Ukázka práce s ArcGIS plug-in
7.3. Import souborů
8. Závěr
Použité zdroje

Abstrakt

Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními koncepty programu Google SketchUp a jeho možnostmi. Budeme se také zabývat jeho využitím pro obor geomatika.